అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు

ఆమెనిపట్టిపట్టి చూశాడు రాఘవులు.
కసిరేకిత్తించేలా ఉందిగానీ, ఇంకా పసిపిల్ల కసుగాయ!
ఉన్నట్లుండి అతనికి ఒక చిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే విరగబడి నవ్వాడు అతను.
భయంగా చూసింది సృజన.
“రేత్తిరికిరేత్తిరే నిన్ను పెద్దమడిసిని చేసే మంత్రదండం నా దగ్గర ఉంటే ఎంతమజాగా ఉండేదే!”
అతని మాటలు అర్ధం తెలియకపోయినా, వాటిలో ఏదో తప్పు ఉందని అర్ధమైంది సృజనకి. వెగటుగా అనిపించింది.
అతనికి కనబడకుండా తనుముడుచుకుపోతే బాగుండని తీవ్రమైన కోరిక కలిగింది.
కానీ వీల్లేకుండా కాళ్ళూ చేతులూ కట్టేసిఉన్నాయ్ మంచానికి.

                      2

“సృజన ఏదీ? కొత్త డ్రెస్సు వేసుకుంటోందా?” అన్నాడు రమణమూర్తి లోపలికి వస్తూనే.
చిరునవ్వుతో తల అడ్డంగా ఊపింది సృజన క్లాస్ మేట్ ఒకమ్మాయి “సృజన ఇంకారాలేదు అంకుల్!”
“అదేమిటి? మీతోబాటు బయలుదేరలేదూ?”
“మాకంటే ముందే బయలుదేరింది అంకుల్!”
“మరి?” అన్నాడు రమణమూర్తి, అరటిపళ్ళూ, యాపిల్ పళ్ళూ ప్లేటులో పెట్టుకుని బయటికి వస్తున్న భార్యవైపు ప్రశ్నార్ధకంగా చూస్తూ.
“వెంటనే బస్సు దొరికి ఉండదు” అంది జానకి” వస్తూ ఉండి ఉంటుంది లెండి”

గేటు చప్పుడైంది.
అందరూ తలలు తిప్పి చూశారు. సృజన రాలేదు కానీ రమణమూర్తి వాళ్ళ ఆఫీస్ ఫ్యూన్ యూసఫ్ వచ్చాడు. అతని చేతిలో చిన్న పంజరం ఉందని అందులో ఉంది ఒక అందమైన మైనా పిట్ట.
ఆమైనా పిట్టను కొనుక్కురమ్మని పొద్దున ఆఫీసుకి వెళ్ళగానే యూసఫ్ కి చెప్పాడు రమణమూర్తి.
“సృజన బేటీ ఏది సాబ్? ఆమె కోసం ఓల్డ్ సిటీ అంతా తిరిగి తెచ్చినా ఈ మైనాని!” అన్నాడు యూసఫ్.
“సృజన మా ఇంటికి వెళ్ళిందేమో!” అన్నాడు రమణమూర్తి తమ్ముడు.
“చూసిరా!” అంది జానకి సంజయ్ తో.
సంజయ్ రివ్వున పరిగెత్తి వెళ్ళాడు.
“నేనొకసారి స్కూలు దాకా వెళ్ళి చూసొస్తాను. అక్కడ బస్టాండులోనే ఉండిపోయిందేమో!” అంటూ స్కూటర్ ఎక్కాడు రమణమూర్తి.
సృజన బస్టాండ్ లోలేదు. స్కూల్లో లేదు. రమణమూర్తి తమ్ముడి ఇంటికి కూడా రాలేదని తెలిసింది.
మరి ఎక్కడికి వెళ్ళింది?
అందరూ కలిసి ఆ వీధిలో అందరి ఇళ్ళూ వెదకడం మొదలెట్టారు. తర్వాత బంధువుల ఇళ్ళకి పరిగెత్తారు. ఫోన్లు చేశారు.
గంటలు గడిచిపోతున్నాయ్. సృజన రాలేదు.
బర్త్ డే పార్టీకి వచ్చి, జరుగుతున్న గందరగోళమంత బెదురుగా చూస్తున్న సృజన క్లాస్ మేట్స్ లేచి నిలబడ్డారు. ప్రెజెంటేషన్స్ అక్కడే పెట్టేసి “ఇంకా ఇంటికి వెళతాం ఆంటీ! ఇంకా లేటైతే ఇంట్లో తిడతారు. అప్పుడే ఏడయిపోయింది.” అన్నారు నెమ్మదిగా.
అప్పుడు సన్నగా ఏడవడం మొదలెట్టింది జానకి. నిజమే! ఆ టైం దాటి చిన్నపిల్లలు అందులోనూ ఆడపిల్లలు బయట తిరుగుతూ ఉండడం జరగదు. సృజనకూడా ఇంత పొద్దుపోయే దాకా ఇంటికి రాకుండా ఎప్పుడూ ఉండలేదు.
ఇవాళ నిశ్చయంగా ఏదో జరిగింది!
కానీ ఆ జరిగింది ఏమిటి? ఊహించుకోడానికే భయంగా ఉంది.
రమణ మూర్తి టెన్షన్ భరించలేక సిగరెట్ మీద సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు.
బర్త్ డే పార్టీకి వచ్చిన బంధువుల్లో ఒకాయన అన్నాడు “పోలీసు రిపోర్టు కూడా ఇవ్వడం నయం! మనంతట మనం ఎన్నిచోట్లని వెదకగలం? అవునా?”
“సరే!పదండి!”అన్నాడు రమణమూర్తి ఆ క్షణంలో ఆహాడు ఎవరు ఏం చెప్పినా చేసేటట్లు ఉన్నాడు. స్వయంగా నిర్ణయాలు చేసే వివేకం కోల్పోయింది అతని మనసు.
వాళ్ళిద్దరూ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు నడిస్తే వాళ్ళ వెనకే పరిగెత్తాడు సంజయ్.
420 సెక్షన్ కింద ఎవరో ఇచ్చిన చీటింగ్ కంప్లయింట్ గురించి విచారిస్తున్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్. చాలా బిజీగా ఉన్నాడు అతను. అనుక్షణం మోసగాళ్ళతో, దొంగలతో, సంఘ వ్యతిరేక శక్తులతో మెలగవలసి రావడంవల్ల అతని మాటా, మనసూ కూడా బండబారిపోయాయి.
తన ఎదుట ప్రవేశ పెట్టబడిన మూర్తివాళ్ళ వైపు ఒక్కక్షణం చూసి తర్వాత చీటింగ్ కేసులో ఇరుక్కున్న టీషర్టు శాల్తీ వైపు తిరిగాడు ఇన్స్ పెక్టర్.
“అయితే అప్పుడేమైంది?”
ఉన్నట్లుండి కంపించడం మొదలెట్టాడు టీషర్టు వేసుకున్న అతను “సార్! నాకేం తెలీదు సార్! నేను ఇటువంటి దందాలు ఎప్పుడూ…”
“నోర్ముయ్ నీయమ్మ దొంగబాడఖోవ్!” అన్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్ హఠాత్తుగా రంకెలేస్తూ, “నీ పులుసుదించుతా తెరీ…..(బూతులు) రేయ్ ఖాదర్! ఈ లడ్డుకొడుకుని బొక్కలో తొక్కు.”
“సార్! నేను….”
“నోరెత్తావంటే మక్కెలిరగదంతా మాక్కే….”
షాక్ లో ఉన్న అతన్ని లాక్కునివెళ్ళిపోయాడు కానిస్టేబుల్.
“ఇంక నీ గొడవ ఏమిటి” అన్నాడు రమణమూర్తి వైపు తిరిగాడు ఇన్స్ పెక్టర్ వాళ్ళని కూర్చోమని కూడా అనలేదు. అనేంత వ్యవధికూడా లేదు అతనికి. రాజాస్థానం లోకి ప్రవేశపెట్టబడుతున్నట్లుగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వస్తున్నారు ఫిర్యాదీలూ, ముద్దాయిలూ, వాళ్ళ కంప్లయింట్లూ, కేసులూ…
“మా అమ్మాయి ఇంటికి తిరిగిరాలేదండీ!” అన్నాడు మూర్తి వణుకుతున్న గొంతుతో.
“లేచిపోయిందా?” అన్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్ చాలా మామూలుగా.
ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు మూర్తి నోటి వెంబడిమాట రాలేదు అతనికి. అతనితో వచ్చి బంధువు సర్ది చెబుతున్నట్లు అన్నాడు “పసిపిల్ల అండీ! పదమూడేళ్ళే! స్కూలుకెళ్ళి ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు.”
“పదమూడేళ్ళేపిల్ల పసిపిల్ల ఎలా అవుతుందయ్యా! షీ ఈజ్ ఏ టీనేజర్! ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికెళ్ళిందేమో! కనుక్కోండి!”
“ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయి కోసం మా ఇంటికొచ్చారండీ! ఇవాళ మా అమ్మాయి బర్త్ డే!”
విసుగుని అణుచుకుంటూ చూశాడు ఇన్స్ పెక్టర్. “బర్త్ డే కదా! షాపింగు కి వెళ్ళిందేమో! ఇంకోసారి వెదికి ఇంకో గంటతర్వాత రండి చూద్దాం.”

Pages ( 5 of 38 ): « Previous1 ... 34 5 67 ... 38Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


kamapisachi telugu boothu kathalu videosmuduru kamamteluguxxkathalu in teluguనూడ్ పొటొలుTelugu sex storis.nettelugu teacher sex photos storistelugu kathaluhot bookspure telugu sexlanjalatelugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 4kamatho amma xxx telugu storytelugu sex mobi comtelugu puku denhudu kathalu.comtelugu sex latesttelugu hot masala sex storieswww telugu sxereal sex stories in teluguthelugu letest sex videosస్.. అబ్బా నొప్పి గా ఉంది ఇక చాలు అన్నయ్యtelugu boothu jokestelugu sex storiespachi boothu kathalutelugu dasi any sexpachi boothu kathaluసెక్స్ పాతవి కథలుamma koduku sex kathalutelugu lanja kama family kathaluTelugubhuthukathalu.nettelugu sxe comTelugu balavantham dengudu kathalutelugu srungara rachanaluxxxn telugukutta dengudu kathalu in telugutelugusex kataluTelugu antes xxxnewtelugu sex waplatest sex kathaluxossip telugu kathalutelugu full sextelugu sex stories 2016pukusex kathalulanja kathalutelugu x storespelliina ramya telugu sex storyattagari tho shobanamtelugu real sex storieswww.worldxxxsexcomtelugu script kama kathaluwww telugusex nettelugu sex stories oldtelugu bf storiestelugu sxdengulata kathaluamma comic secx story telugutelugu xxx storiessex stories books to read in telugu fontdengudukathalu com in telugutelugu amma kathaluwww.telugu old sexstoryssex kathalu telugulotelugu sex conhot sex kathalusex chat storiestelugusex alludugaruwww telugu sex stories comtelugu sex buthu kathaludengulatakathalu com telugu pdfMaa avida tho athadu Vala avida tho nanu telugu sex storytelugu dengulatakathalu telugulotelugu sex stories అలా తెల్లారిపోయింది.. నాకు మెలకువ రాగానే బట్టలు వేసుకుని పైకి పరిగెత్తాను.. రూమ్ లోకి వెళ్లి చూస్తే మావారు www telugu sex kathaluindian kama kathaluJanmanichinna talli kosam telug sex storiespinni xxxx kathalutelugu puku dengudu