చెల్లితో బంచిక్ 201 డాక్టర్ అడిగితే కాదనగలమా?

By | January 14, 2020
telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 201 డాక్టర్ అడిగితే కాదనగలమా? ఇక రమణి చాకచత్వంతో సంజాయిని ఒప్పించి సౌజన్య కాపురాన్ని నిలబెట్టాక అక్కడ ఏమవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సంజయ్ సౌజన్య పోట్లాడుకుని ఏ ముహూర్తంలో రమణి వాళ్ళకి తగిలిందో కానీ..., రమణి ఊరెళ్ళిపోయాక..., అత్తని పెళ్ళాన్ని ఇద్దరినీ ఒక్కే ఇంట్లో పెట్టుకుని దెంగుతూ ఏలుకుంటున్నాడు సంజయ్. మొదట్లో రెచ్చిపోయి త్రీసమ్ సెషన్స్ పైన త్రీసమ్ సెషన్స్ వేసుకున్న ముగ్గురు రంకు బ్యాచ్..., ఇప్పుడు దెంగుడు ముదిరి పోయి మల్లి గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకుంటూ దెంగుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నారు.  ఇక శ్యామల సౌజన్య అయితే వాళ్లిదరు తల్లి కూతుర్లు అని మరిచిపోయి సవతుల్లాగా సంజయ్ మడ్డ నాకు కావాలంటే నాకు కావాలి అని సవతి పోరు మొదలెట్టారు ప్రతి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *