జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 291

By | March 24, 2020
rvrproject.ru telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 291 ఇన్నిరోజుల తరువాత కలిస్తే అక్కడా ముద్దుపెట్టేది అంటూ తియ్యగా అలకపూనగా నిద్రలోనే పెదాలపై చిరునవ్వుతో గట్టిగా హత్తుకొని నీకు ముద్దుల గురించి వివరణ ఇవ్వాలి అనగా , ముద్దుల గురించా తొందరగా చెప్పు బుజ్జి అంటూ తల ఎత్తి నా కళ్ళల్లోకే ఆశగా చూస్తుండగా , బుగ్గపై ముద్దుపెట్టాము అనుకో అంటూ బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి వాళ్లపై ఇష్టంగా పెడుతున్నాము అని అర్థం, అలా కాక పెదాలపై ముద్దు పెట్టాము అనుకో అంటూ అందంగా నోరూరుస్తున్న పెదాలపై తియ్యగా ముద్దుపెట్టి వాళ్లపై అంతులేని ప్రేమతో పెడుతున్నాము అని అర్థం అని చెప్పగా మెహ్రీన్ అందంగా నవ్వుతూ అలానా అంటూ స్వాగతిస్తుండగా , అలా కాక మెడ మీద నుండి అమ్మాయి కాలి బొటన వేలి మధ్యలో ఎక్కడైనా ముద్దుపెట్టాము అనుకో అంటూ ముద్దుపెట్టబోయి ఆగిపోయి ఊహు....... ఇప్పుడు కాదు అందమైన కళ్లపై చెరొక ముద్దు పెట్టి వాళ్లపై కామంతో పెడుతున్నాము అని అర్థం , ఆ కామంలో కూడా ఇష్టం ఉంటుంది అయిష్టత ఉంటుంది , నీలాంటి అందమైన అమ్మాయి ఒప్పుకుంటే ఇష్టం లేకపోతే నరకమే అని చెప్పగా , బుజ్జి నాకు ఇష్టమే అంటూ అందంగా సిగ్గుపడుతూ నా గుండెలలో తల దాచుకోగా , ఇక చివరగా అమ్మాయి నుదుటిపై లేదా తలపై ఘాడంగా ముద్దుపెట్టామో అనుకో అంటూ తలపై ఘాడంగా ముద్దుపెట్టి వాళ్లంటే అతడికి అంటే నాకు ప్రాణం అని అర్థం అని చెప్పగానే కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో లవ్ యు soooooooo మచ్ బుజ్జి అంటూ పాదాలను పైకెత్తి నానుదుటిపై ప్రాణంగా ఘాడమైన ముద్దును పెట్టి సంతోషన్గా నవ్వుతూ మురిసిపోతుండగా ,  ఇప్పుడు చెప్పు మెహ్రీన్ మీ లవ్లీ ఏంజెల్ నీకు ఎలాంటి ముద్దు అంటే ఇష్టమని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *