నా ముగ్గురు పెళ్లాలు 7

telugu sex stories ఫ్రషప్ అయ్యీ కిందకు వెళ్ళాకింద అందరు సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నారు. స్నేహ సెపరేట్ గా సోఫా ఛైర్ లో కూర్చుంది తాను షాల్ కప్పుకొని ఉంది. అత్త ఇంకా అను త్రీ సీటర్ లో కూర్చొని ఉన్నారు. నేను మెట్లు దిగి వస్తుండగానే నన్ను చూసిఅత్త,
రా రానీకోసమే ఎదురుచూస్తున్నాం అందరం” టీవీ చూస్తున్న స్నేహ నా వైపు చూసిందినేను చిన్నగా నవ్వాఅను కూడా చూసి నవ్వి మళ్లీ టీవీ వైపు తిరిగింది.
నేను వెళ్ళి టీ తీస్కువస్తానుమీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి..” అంటూ సోఫా లోంచి లేచింది. అత్త ఇంకా సారీ లోనే ఉందిఇందాక నాకు వచ్చిన కల గుర్తుకు వచ్చినర్మగర్భంగా నేను నవ్వుకున్న ఎవరికి కనపడకుండా.
నేను వెళ్ళి అను పక్కన కూర్చోన్నఎవరితో ఎం మాట్లాడాలో తెలీటం లేదుస్నేహ వైపు చూశాతానేందుకో అసహనంగా కదులుతుందిసోఫా ఛైర్ లో బాసిమ్పట్లు వేస్కుని కూర్చుంది. షాల్ కప్పుకునిచిన్నగా ఊగుతోంది. నాకు మొదట అర్థం కాలేదుఅంత చల్లగా కూడా లేదుతాను షాల్ ఎందుకు కప్పుకుందిఏమో నాకుందుకులే అనుకుంటూ,
చన్టి గాడు ఏది?” అని అనుని అడిగా.
వాడు పాలు తాగుతున్నాడు అక్క దగ్గర…అని చాలా తాపీగా సమాధానం ఇచ్చిందికనీసం టీవీ నుండి తల అయిన తిప్పకుండా. నేను గత్తుక్కుమన్నాఅప్పుడు వెలిగింది ట్యూబ్ లైట్. స్నేహ ఎందుకు షాల్ కప్పుకుందా అని. నేను స్నేహ వైపు చూశాతాను నా వైపు అదొల చూసింది,ఇబ్బందీగానలేక నేను ఏమనుకుంటున్నానో అనాఆ చూపుకు అర్థం నాకు తెలిలెదు. ఇంతలో అత్త టీ తీస్కు వచ్చింది,
చిన్నానీకు టీ ఇష్టమాకాఫీనా?”
ఏదయినా పర్లేదు అత్తనీ చేత్తో ఎమిచ్చినా పుచ్చుకుంటా…” అని ఒక చిన్న డైలాగ్ ఇచ్చా.
ఎమిచ్చిన తీస్కుంటాడన్టా అమ్మ” అని ఆను నవ్వింది కీలా కీలాతన నవ్వు చూసినప్పుడల్లా నాకు చిన్నగా కరెంట్ పాసస్ అవుతుంది లోపల. చిన్నగా ఏదో అలజడి. హార్ట్ బీట్ స్కిప్ అవుతుంది. అందరం కూర్చొని టీ తాగాం. 
ఇంకా ఏంట్రా విశేషాలునీ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు మాకు. అసలు ఏమీ చదువుకున్నావ్ఎం చేశావ్ ఇన్నాళ్లు?” అని అత్త అడిగింది.
నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశానాత్త. బ్యాంక్ జాబ్ కూడా వచ్చింది. ఇన్నాళ్లు మీ గురించిఆలోచిస్తూ గడిపాను. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నా. నాకదే చాలు,గతం గతహాఅందులో తవ్వుకోవటానికిగుర్తుపెట్టు కోవడానికి తీపి స్మృతులు ఏమీ లేవు అత్త
హ్మ్.. సరే ర మరి జాబ్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చారు?”
ఎక్కడైనా తీస్కో వచ్చుఇంటర్*వ్యూ అటెండ్ అయ్యానుసెలెక్ట్ చేశారువేటింగ్ లిస్ట్ లో పెట్టారుఒక్క సారి కన్ఫర్మ్ అయితేనేను లోకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు..
ఓ హో అలాగా..మంచిది..ఇంకా ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సెలెక్షన్?” 
ఏమో తెలీదు అత్త వాళ్ళు మేయిల్ చేస్తారు డేట్ నిఅప్పుడు వెళ్ళి ఆఫీస్ లో మాట్లాడుకోనిఅపాయంట్*మెంట్ ఆర్డర్ తీస్కొని రావాలి.
ఓకేఅప్పుడు దాకా ఇక్కడే ఉండరానిన్ను చూసి ఎన్నాళ్లు అయ్యింది. మనిషివి మారి పోయావు బొత్తిగా..” అంది నవ్వుతూ. స్నేహ ఇంకా ఆను మా వైపే చూస్తున్నారు. ఇక్కడే ఉండ్ర…” అని అత్తయ్య అన్నప్పుడు అను కళ్ళల్లో అదో రకమైన మెరుపూ ఇలా వచ్చి అలా మాయం అయ్యింది,ఆది నేను గమనించకుండా పోలేదు. 
సరే మా అయితే ఇవ్వళ చిన్నా బావ వచ్చిన సందర్భంగామనం పార్టీ చేస్కుందాంనువ్వు ఎం ట్రీట్ ఇస్తున్నావ్?” అని సరదాగా అడిగింది అను.
అబ్బో అప్పుడే బావ మరదళ్ళు అయిపోయారా?” అంటూ నవ్వింది అత్త. తన నవ్వు ఎంత లైవ్లీ గా ఉంటుందంటేచూస్తుంటేనే ఆ రెండు గులాబీ రెక్కలని పట్టుకొనిగట్టిగా నా నోటితోటి మూసెయ్యాలని అనిపిస్తుంది.
సరే మంచి బిర్యానీ చేస్తా లే ఇవ్వాళ..అయితే నాకు ఎవరయినా హెల్ప్ చెయ్యాలికుకింగ్ లో..
నాకు చదువుకోవటానికి ఎంతో ఉంది ఇవ్వాళ” అంటూ అను తప్పిచ్చుకుంది.
స్నేహని అదిగేది లేదుతాను ఎప్పుడు మంచి మూడ్లో ఉంటుందో ఎవ్వరికీ తెలీదు.
నేను హెల్ప్ చేస్తాలే అత్త..” 
ఒరేనువ్వెందుకురనేనే మొత్తం చేసేస్తానుపర్లెదులె నువ్వు రెస్ట్ తీస్కో..
ఊహుఅదేం కుదర్దునాకు వంట చెయ్యటం వచ్చుహైదరాబాద్ చికెన్ బిర్యానీ నేను అద్భుతంగా వన్డుతా.. నేను పనిచేసిన హోటెల్ ఓనర్ నాకు నేర్పాడువాళ్ళ ముత్తాతలు నిజాం నవాబు దగ్గర వంట వాళ్ళుగా పనిచేశారుతరతరాలుగా అది వాళ్ళ ఇంట్లో ఆచారంగా వస్తుంది. ఇప్పటికీ హైదరాబాద్ లో హకీమ్ భాయి బిర్యానీ అంటే పాతబస్తి లో ఎంతో ఫేమస్..కాబట్టి నేనే ఇవ్వాళ మీ అందరికి బిర్యానీ వన్డుతా ఓకే” అంటూ హుషారుగా సమాధానం చెప్పా.
నువ్వు హోటెల్ లో కూడా పని చేశావాచెఫ్ లాగానా? “ అని ఆశ్చర్య పోతూక్ అడిగింది అణు.
అవునుమరి బ్రతకడానికి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలిగా..
ఇంతలో చన్టి గాడు ఏడుపు వినపడిందివెంటనే అందరం స్నేహ వైపు చూశాంఅప్పటికే తాను పాలు ఇవ్వటం అయిపొఇన్దెమోతాను లోపల సర్దుకుంటుందిబయట షాల్ కవర్ చేసి ఉండటం వల్లఏమీ కనిపించటం లేదుకానీ చేతి మొమెంట్ బట్టి తాను ఎం చేస్తుందో అర్థం అయ్యింది,ముందు కుడి చేత్తోచన్టి ని బయటకు పెట్టిరెండో చేత్తోపక్కనే ఉన్న టిష్యూ పేపర్ తీస్కొనిషాల్ లోపల చెయ్యి పెట్టిందితర్వాత చెయ్యి రౌండ్ గా తిరగటం చూశాఅంటే తాను తన సన్ను ని క్లీన్ చేస్తోందిమళ్లీ వెంటనే టిష్యూ పక్క పెట్టిఇప్పుడు రెండు చేతులు లోపల పెట్టిజీప్ లాగి నట్టు లాగింది అడ్డంగాఇప్పుడ్ షాల్ తీసేసింది. అప్పుడు అర్థం అయ్యిందిఆది జిప్డ్ నైటీఅంటే చిన్న పిల్లలు ఉండే వాళ్ళు మాటి మాటికి నైటీ విప్ప కుండాసళ్ళ దగ్గిరే రెండు జిప్పులు లు ఉన్నై. కావలసినప్పుడు ఈజీ గా తీయ్యొచ్చుమూయ్యొచ్చు. 
ఇప్పుడు తన ఎద ఇంకా బాగా ఎలివేట్ అయ్యిందిసళ్ళ షేప్ రౌండ్ గా కొంచం బౌన్సీ గా ఉన్నట్లు బాగా తెలుస్తుందిఎందుకటే లోపల తాను ఏమీ వెస్కొలేదు. నాకు ఇంకా ఆగలేక పోతున్నఇదంతా క్షణాలలో జరిగిందికానీ కన్నుల పండుగగా జరిగింది. 
నేను రూమ్ లోకి వెళ్తున్న అమ్మకొంచం ఫ్రషప్ అయ్యీ వస్తాహేయ్అను కొంచం చన్టి గాడిని తీస్కోవే” అన్తో చన్టి గాడిని అను కిచ్చిపైకి లేసిందిఅలా లెచేప్పుదు తన స్తన ద్వయం ఒక దానితో ఒకటి ఢీ కొట్టుకుని రెండు పక్కలకి షేక్ అయ్యాయి. ఆ దృశ్యం నా కల్లలో ప్రింట్ అయ్యీపోిందిఅసలే పొద్దున నుండికళ్ళు తెరిచినాకళ్ళు మూసిన ఈ ముగ్గురే కనబడుతుంటేఇంకా ఆగలేనో అనిపించింది. ఆ మొమెంట్ లో డిసైడ్ అయ్యాఎలాగయినా పిట్టల్ని బుట్టలో వెయ్యాాలీ. మంచి సమయం కోసం వేచి చూడాలి.
సరే అత్తనాకు కిచెన్ ఎక్కదున్దో చూపెట్టూమిగతావన్నీ నేను చూస్కుంట
ఓకే రానీ ఇష్టంనాకు ని బిర్యానీ’ రుచే చూడాలని ఉంది. పద నీకు అన్ని చూపేడత…” అత్త లేచి కిచన్ వైపు వెళ్ళిందినేను తన వెనకే వెళ్ళా,కిచన్ చాలా మోడర్న్ ఉంది. అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నైఅన్నిటికి మషీన్స్ ఉన్నైఫ్రీజర్ నిండా తినుబండారాలే..చిన్న సైజ్ సూపర్ మార్కెట్ లాగా ఉంది. 
ఇదేరా మా వన్టిల్లుఇంకా ఇప్పుడు ఇది నీదినీకేం కావాలో అన్నీ ఇక్కడ ఉంటైనీకు…” ఏదో చెప్పబోతుంటేఫోన్ మోగింది,
అమ్మ నీకు ఫోన్… “ అని అణు పెద్దగా చెప్పింది హాల్లోన్చె,
చిన్నా నువ్వు అన్ని చూస్తూ ఉండునేనిప్పుడే వస్తాఓకే…అంటూ వడి వడిగా హాల్లోకి వెళ్ళింది.
ఇంతలో అత్త వడి వడిగా ఫోన్ తీస్కొనితన రూమ్ లోకి వెళ్ళిందితన రూమ్ కిచన్ పక్కనే కావటంవాళ్ళ కిచన్ ఓపెన్ కిచన్ కావటం తోనాకు అన్ని కనిపించినై. అత్త మొహం లో ఏదో ఆన్దొళనతన రూమ్ లోకి వెళ్తూనా వైపునేను గమనిస్తున్నానేమో అని చూస్కుంటూ వెళ్ళింది. నా మనసుకేదో కీడు శంకించింది. మళ్లీ నేను నా వంటా వార్పూ కార్యక్రమంలో మునిగిపోయాను.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


telugu sex nettalgu saxwww.telugu kathalu.comdenguduraja teluguతెలుగు సెక్స్ కథలుaunty telugu sex storiestelugu old sex storiestelugu hot stories pdfకొద్దిగా వొంగి కొట్టం లోపలికి వెళ్లగా తాతయ్య ...telugu lanja dengudu kathaluaunties sex stories telugutelugu denguduఅమ్మ తొడల మధ్యలో ఉన్నx stories in teluguSex story's in telugu language puku storiesjanmanichina thalli kosam prayanamపూజా aunty sexdesisexTelugu hieroinswwwtelugusexsrikakulam sexwwwtelugusexwap 2019telugu sex localwww sex stories telugu comtelugu boothu matalukutta dengudu kathalu in telugufree pdf sex storiestelugu sex chat roomsxxx sex stories in telugupure lanja thelugusex videostelugu boothu bommalutelugu srungara kathaluboothu storiestelugu sectelugu gudda dengudu kathaludengudu storiesindian telugu kama kathalupuku.nake.napujareపెళ్లి అయిన అక్కని దెంగానుtelugu sarasa srungara kathaluamma kama kathalutelugu dengulatalatest sex teluguపెళ్ళైన రమ్య 6పెళ్ళైన అమ్మాయి 26తెలుగు సెక్స్ కథలుnew kama kathalusnanam chestunte nannu chusi dengadu telugu new telugu sex storiesఅమ్మని కుమ్మిన తమ్ముడుSexstoriestelugulopinni tho sexakka telugu sex storiessaxe xxx store talugu kadalutelugu sex stories.website janmanichina thalliTelugu x sex storiesAmma puku kosam koduku thapathrayam Telugu sex storiestelugu sex teachertelugu script kama kathalukama stories in teluguboothu kathalu telugupinnitelugusexstoriskama kathalu blogspottelugu sex latestపెళ్ళైన అమ్మాయి 7New telugu sex stores telugu kama kathalutelugu gudda dengudu kathalutelugu sarasamaina kathalufamily sex stories in telugutelugu srx storiestelugu pdf storiesgoogle telugu sexTelugu sex stories Telugu lo