నా తీపి గుర్తులు 200

By | January 14, 2020
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 200 రాము : నవ్వడంలో తప్పేమున్నది….ఏమయింది మేడమ్….జరీనా : నువ్వు ఏమైనా చూసావా?రాము : ఏం చూసాను….జరీనా : నాకు తెలుసు…..నువ్వు చూసావు….మరీ అంత అమాయకంగా నటించకు….రాము : ఏంటి మేడమ్….నేను ఏమీ చూడలేదు….జరీనా : రాము…..నువ్వు నన్ను అక్కలాగా అనుకుంటుంటే…..ఏం చూసావు….నిజం చెప్పు….చూసావా లేదా….రాము : సరె…..నేను చూసాను…..సారి…..అలా రాము సారి చెబుతున్నప్పుడు కూడా అతని చూపు జరీనా సళ్ళ మీద, పైటలో నుండి మంచి షేపులో కనిపిస్తున్న ఆమె ముచ్చికలు మీదే ఉన్నది.జరీనా : నువ్వు చూసావని నాకు తెలుసు…..ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకు….ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడే మర్చిపో…రాము : మీరు దాని గురించి బాధపడకండి మేడమ్….నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను….జరీనా : గుడ్ బోయ్…..నువ్వు మంచి వాడివని నాకు తెలుసు రాము. రాము నవ్వుతూ ఆమె వైపు చూసాడు.జరీనా : ఇక నువ్వు అటు వైపు తిరిగితే నేను బట్టలు మార్చుకుంటాను….. రాము : ఇందులో పెద్ద విషయం ఏమున్నది

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *