నా తీపి గుర్తులు 288

By | May 15, 2020
rvrproject.ru telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 288రాము అనిత వైపుకు తిరిగి తన చేతిని ఆమె నడుం మీద వేసి నిమురుతూ, “అనితా….ఎలా ఉన్నది?” అని అడిగాడు. మ్మ్మ్….చాలా బాగున్నదిహాయిగా ఉన్నది,” అన్నది అనిత. రాము : మరి నిన్న ఎలా ఉన్నది? అనిత : మ్….అది కూడా బాగున్నది. రాము : మరి…..అయితే….ఇవ్వాళ రాత్రి కూడా మళ్ళీ చేద్దామా? అనిత : ఏంటి….మళ్ళీ శ్యామల అక్కతో చేయాలని ఉన్నదా? రాము : అందులో తప్పేమున్నది? అనిత : తప్పని కాదు….నీకు మళ్ళీ శ్యామలని అనుభవించాలని ఉన్నదా? రాము : అలా అని కాదు…..నువ్వు ఒప్పుకుంటేనే…..నిన్ను కాదని శ్యామల వైపు చూడను…. అనిత : సరె….మరీ అంత బ్రతిమలాడక్కర్లేదు…. రోజు అక్క రాగానే నేను మాట్లాడి ఒప్పిస్తాను…. రాము : నీకు మన ముగ్గురం చేసుకోవడం నచ్చింది కదామరి శేఖర్ అన్నయ్యను కూడా మనతో చేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? అలా అడిగిన తరువాత రాము అనిత ఏమంటుందా అని ఆమె మొహం లోకి చూసాడు. అనితను ధైర్యం చేసి అడిగితే అడిగాడు కాని….ఆమె బాధ పడుతుందేమో అని రాము మనసులో భయపడుతున్నాడు. రాము అలా అడగ్గానే అనిత రాము వైపు కొంచెం కోపంగా చూస్తూ, “ఏంటీ….నువ్వు…..ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్ధమవుతున్నదా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *