ప్రేమ పగ పోరాటం 109

By | May 11, 2020
telugu sex stories rvrproject.ru ప్రేమ పగ పోరాటం 109 *ఏమోనా అని తన దేగ్గరకి వెళ్ళాను. తను నా కళ్లలోకి చూస్తుంది. నేను తన కళ్లలోకి చూస్తూ తెలియకుండానే వెళ్ళి తన పెదాలమీద ముద్దు పెట్టాను. తను ఒక్కసారిగా  కళ్ళు మూసుకుని ఆనంద మేఘల్లో తేలిపోతుంది. నేను తన పెదాలని ఎంతో శ్రద్ధగా చీకుతున్నాను. ఒకసారి పై పెదాన్ని మరోసారి కింద పెదాన్ని చీకుతున్నాను. నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కానీ తన పెదాల్లో రుచిలో ఆలోచన కొట్టుకుపోయింది. తనని గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులో మునిగిపోయాను. తను కూడా నన్ను వాటేసుకుని ముద్దులో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.  ఇంతలో తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. ఇద్దరం అమ్మ వచ్చింది అనే భయంతో విడిపోయి కూర్చున్నాము. *come in. ఒక అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది. మా ఇద్దరని తెరపారగా చూసి మేడంగారు పంపించారు. *ఎవరు నువ్వు? తనని మొత్తం scan చేసి. మానస-తను నజీరా. అదే అక్కౌంటెంట్. బహుశా మేడమ్ పంపించిఉంటుంది. *నజీరా.నజీరా.....  నువ్వేంటి ఇక్కడ? మెల్లగా మంచి మూడ్ పాదుచేశావు. అది మానసకి వినపడి నవ్వుకుంది. మానస-తను మీ అసిస్టెంట్. నేను మేడం తో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా. *అంటే నువ్వు చేసే అన్నీ పనులు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *