ప్రేమ పగ పోరాటం 56

By | January 14, 2020
elugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 56 అక్కడకి వెళ్ళటానికి రెండు రోజులు పైన పట్టింది. అక్కడకి వెళ్ళి వాకబు చేయగా అక్కడ ఎక్కడ లేడీస్ engg కాలేజ్ +హాస్టల్  ఉందని తెలిసింది. అక్కడకి వెళ్ళి కాలేజ్ హాస్టల్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ కొట్టి హాస్టల్ కి కాలేజీకి మద్యలో చిన్న హోటల్ ఉంది. టైమ్ చూస్తే వాళ్ళు హాస్టల్ వెళ్ళే టైమ్ అవ్వడంతో బండి  వచ్చేవాళ్ళకి కనిపించేలా  పార్క్ చేసి లోపలికి వచ్చి కూర్చుని కరుణ కోసం చూస్తున్నాను.  కొద్దెసేపటికి ఆడపిల్లల గుంపు బ్యాగ్లు తగిలించుకుని వస్తున్నారు. లోపల కూర్చుని నేను అందరినీ గమనిస్తున్నాను. కరుణ కనిపించింది. నీరసంగా, చిక్కి పోయి తల దించుకుని నడుస్తుంది. చూడగానే కళ్లలో నీళ్ళు తిరిగాయి. కరుణ అప్రయత్నంగా ఒక నిలబడి నా బండిని చూస్తుంది. ఒకసారి చుట్టూ చూస్తుంది. నన్ను వెతుకుతుందేమో? పక్కనే ఉన్న అమ్మాయి ఏదో చెప్పి తను ఒక్కతే కనిపించే హోటల్ లోపలికి వచ్చింది.  తన కళ్ళు హోటల్ లోపల వెతుకుతూ నా దేగ్గరకి వచ్చి ఆగి నన్నే చూస్తూ కళ్ళలో నీళ్ళు రావడం మొదలుపెట్టాయి. నేను తాననే చూస్తూ తల అడ్డంగా ఊపాను. తను అర్దం చేసుకుని కళ్ళు తుడుచుకుని వచ్చి నా టేబల్ దేగ్గరకి వచ్చి ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *